Power supply

C018-K01

power supply (input 110-240V/50-60Hz; output 24V, 3,75A) with Fi f3p connector

power supply (input 110-240V/50-60Hz; output 24V, 3,75A) with Fi f3p connector

130,00 € 130.0 EUR

130,00 €

Add to List